Quảng Ngãi, nắng nóng đặc biệt gay gắt

Khu vực đồng bằng của Quảng Ngãi đã có nắng nóng gay gắt, vùng núi có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm (30/4) tại huyện Ba Tơ là 41.2 độ C, tại TP.Quảng Ngãi là 38.4 độ C, độ ẩm thấp nhất 40 – 50%.

Dự báo ngày 1/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45 – 55%; Nhiệt độ cao nhất ở vùng núi phổ biến từ 39 – 41 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40- 50%.

Ngày 2/5, nắng nóng có khả năng suy giảm cường độ. Nhiệt độ cao nhất ở vùng núi phổ biến từ 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45 – 55%. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 34.5 – 36.5 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 – 60%.

Trong 72 giờ đến 120 giờ tới nắng nóng suy giảm dần cường độ, vùng đồng bằng chỉ còn có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 – 36 độ C, vùng núi có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 – 60%.

Trong những ngày tới vào buổi chiều, tối trên khu vực tỉnh có khả năng xuất hiện mưa dông nhiều nơi ở vùng núi và rải rác ở vùng đồng bằng. Cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thông tin chi tiết:

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/khoa-hoc/202404/quang-ngai-nang-nong-dac-biet-gay-gat-cd74407/

XEM THÊM