Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Chiều 2/5, Quốc hội khoá XV họp kỳ bất thường lần thứ 7 xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc Đoàn TP Hải Phòng) đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ. (Ảnh: quochoi.vn)

Sau khi nghe tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Ngày 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Vương Đình Huệ cũng chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

ANH VĂN

https://vtcnews.vn/mien-nhiem-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-ar868210.html

XEM THÊM