Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi mắc hàng loạt sai phạm

Từ đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi dính hàng loạt sai phạm. Ảnh: Ngọc Viên

Mắc sai phạm nhưng chưa bị xử lý?

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký, ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành. Kết luận này được ông Minh ký ngày 22.12.2023, nhưng đến ngày 30.12 mới được chuyển đến người tố cáo.

Kết luận của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, trong đơn tố cáo, chỉ ra Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao quyền sử dụng đối với tài sản là kết quả của 35 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa kiểm tra, giám sát, yêu cầu tổ chức được giao quyền sử dụng tài sản, báo cáo đánh giá hiệu quả việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu là tố cáo đúng.

Ông Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định triển khai thực hiện 6 dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trùng lặp về nội dung nghiên cứu.

Việc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt triển khai 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh nêu trên có trùng lặp về nội dung là không đúng quy định. Như vậy, việc công dân tố cáo 3 dự án nêu trên có trùng lặp nội dung là tố cáo đúng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Về tố cáo, việc ông Thành lập một số nội dung của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lập dự toán và thanh quyết toán; chuyển giao đánh giá hiệu quả đối với 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vi phạm quy định của Nhà nước (có 30 nội dung tố cáo). Đối với 5 nội dung tố cáo trong lập dự toán để thực hiện Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai… không đúng quy định. Nội dung tố cáo này là đúng.

Cần nêu rõ hậu quả từ sai phạm trên

Đối với hai nội dung tố cáo Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, chuyển giao và quản lý tài sản thực hiện chuyển giao tài sản trang thiết bị cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tịnh nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Tịnh Thọ khai thác sử dụng là không đúng quy định… Nội dung tố cáo này là đúng.

Đối với nội dung công dân cho rằng, ông Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định, phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đúng. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận nội dung tố cáo ngày 19.9.2023 là tố cáo đúng.

Với nội dung tố cáo ông Thành vi phạm pháp luật trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. Việc ông Thành giải trình, có 9/22 đề tài, dự án xét giao trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định của UBND tỉnh là không có cơ sở, vì theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, chỉ xét giao trực tiếp các dự án do Bộ quản lý hoặc ủy quyền cho địa phương thực hiện. Như vậy, nội dung tố cáo này là đúng.

Nội dung tố cáo ông Thành tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, có nội dung không đúng quy định của pháp luật. Nội dung tố cáo này là tố cáo đúng một phần.

Như vậy, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phần lớn thừa nhận nội dung tố cáo của công dân đối với các dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi là có cơ sở, là đúng.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ và có giải pháp xử lý theo luật định.

VIÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/giam-doc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-quang-ngai-mac-hang-loat-sai-pham-1286526.ldo

XEM THÊM