Xổ số Quảng Ngãi thu lợi lớn, tăng trưởng mạnh

Trong khi nhiều doanh nghiệp đối mặt với khó khăn, thua lỗ thì Xổ số Quảng Ngãi lại có mức độ tăng trưởng tốt.

Ngày 4/3, ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ngãi (gọi tắt Xổ số Quảng Ngãi), đã có báo cáo tài chính năm 2023.

Theo ghi nhận, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 339 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu này chủ yếu là bán vé xổ số truyền thống.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 25,8 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 4,21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 20,6 tỷ đồng, tăng 853 tỷ đồng, tương đương 4,31% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Xổ số Quảng Ngãi đã chi gần 205,5 tỷ đồng trả thưởng và 82 tỷ đồng chi phí trực tiếp phát hành.

Tại thời điểm 31/12/2023, doanh nghiệp này có nợ phải trả 25,5 tỷ đồng, cao hơn 11,2 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chiếm cao nhất 11,6 tỷ đồng, tiếp theo là dự phòng rủi ro trả thưởng 9 tỷ và nợ người lao động 3,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 là 122 tỷ đồng, tăng hơn 9,5 tỷ đồng so với đầu năm. Số chênh lệch này tất cả đều là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nguồn vốn ghi nhận 147,6 tỷ đồng, tăng 20,8 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ngãi.

Tiền mặt tại thời điểm trên là 1,1 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 22,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Xổ số Quảng Ngãi ghi nhận tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng 61 tỷ đồng và 17 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng. Ban Giám đốc cho rằng, các khoản đầu tư này không bị suy giảm, tổn thất về mặt giá trị.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2008. Vốn điều lệ 102,6 tỷ đồng.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập. Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã 7 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Lần gần nhất vào 24/1/2022.

Xổ số Quảng Ngãi có 50 nhân viên, trong đó, viên chức quản lý 5 người, 1 kiểm soát viên không chuyên trách. Chủ tịch Công ty là ông Đỗ Kỳ Trắng, được bổ nhiệm vào 1/3/2023. Giám đốc là ông Lê Minh Sơn, được bổ nhiệm vào 2/4/2023.

Doanh nghiệp này còn có 2 Phó giám đốc là ông Phạm Văn Công, Phan Quang Thuận và Kế toán trưởng là ông Phạm Văn Viên.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xo-so-quang-ngai-thu-loi-lon-tang-truong-manh-a652419.html

 

XEM THÊM