Từ ngày 1/2/2020, Quảng Ngãi có 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, kể từ ngày 1/2/2020, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng

Nhập toàn bộ 339,10 km2 diện tích tự nhiên, 20.168 người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi nhập, huyện Trà Bồng có 760,34 km­­­2 diện tích tự nhiên ­và quy mô ­­­­­dân số 53.379 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trà Bồng như sau:

– Thành lập xã Sơn Trà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Quân và Trà Khê.

– Thành lập xã Hương Trà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Nham và Trà Lãnh.

– Thành lập xã Trà Tây trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Trung và Trà Thọ.

Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh và thị trấn Trà Xuân.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi

* Đối với huyện Bình Sơn:

– Nhập toàn bộ xã Bình Thới vào thị trấn Châu Ổ.

– Thành lập xã Bình Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ xã Bình Phú và Bình Tân.

– Thành lập xã Bình Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Bình Thanh Đông và xã Bình Thanh Tây.

Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 01 thị trấn.

* Đối với huyện Tư Nghĩa:

Nhập toàn bộ xã Nghĩa Thọ vào xã Nghĩa Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 02 thị trấn.

* Đối với huyện Ba Tơ:

Nhập 9,23 km2 diện tích tự nhiên, 828 người của xã Ba Chùa vào thị trấn Ba Tơ. Sau khi nhập, thị trấn Ba Tơ có 32,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.739 người.

Nhập toàn bộ 7,49 km2 diện tích tự nhiên, 726 người của xã Ba Chùa sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a vào xã Ba Dinh. Sau khi nhập, xã Ba Dinh có 43,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.103 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Giải thể các xã thuộc huyện Lý Sơn

Giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh thuộc huyện Lý Sơn. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 10,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người.

Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thị xã Đức Phổ giáp các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành; tỉnh Bình Định và Biển Đông.

Thành lập các phường thuộc thị xã Đức Phổ gồm: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh.

Nghị quyết cũng quyết nghị giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà, để nhập vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng. Và thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020

Xem toàn văn Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 tại đây

Theo Báo Quảng Ngãi : http://baoquangngai.vn/channel/2022/202002/tu-ngay-122020-quang-ngai-co-11-huyen-1-thanh-pho-va-1-thi-xa-2986655/

Đừng bỏ lỡ