Sau Giám đốc Sở, tới lượt Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi bị tố cáo

Công dân từng tố cáo ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, nay tiếp tục tố cáo ông Cao Đình Hoà – Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

Công dân có đơn tố cáo ông Cao Đình Hòa – Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi – Trưởng hai đoàn xác minh tố cáo của công dân đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Ngọc Viên

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với nội dung công dân tố cáo ông Cao Đình Hòa – Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi – Trưởng đoàn xác minh hai đơn mà công dân tố cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Công dân tố cáo ông Hòa và đoàn xác minh (1 đơn 3 nội dung, 1 đơn 8 nội dung) của công dân đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Công dân tố cáo trưởng đoàn và đoàn xác minh giải quyết hai đơn công dân tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã cố ý vi phạm một số điều khoản của Luật tố cáo.

Công dân cũng cho rằng, ông Hòa và đoàn xác minh cố ý vi phạm pháp luật, bởi thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý: đối với vụ việc phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày…

Tại thông báo kết quả giải quyết tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định trong 3 nội dung mà công dân tố cáo ông Cao Đình Hoà và đoàn xác minh, 1 nội dung tố cáo không có cơ sở, hai nội dung tố cáo đúng một phần. Ngoài ra, việc giải quyết 8 nội dung tố cáo cũng vi phạm tương tự.

Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, bên cạnh sự chủ quan, không lường trước mức độ phức tạp của nội dung tố cáo, phần lớn là xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan: Cả hai vụ tố cáo đều rơi vào vụ việc phức tạp và vụ việc đặc biệt phức tạp; nội dung xác minh thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan nhiều tổ chức, cá nhân, trải qua nhiều thời kỳ… cần thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá, tham khảo.

Ngoài ra, việc giải quyết 8 nội dung tố cáo thuộc trường hợp vụ việc đặc biệt phức tạp, nhưng đoàn xác minh không tham mưu gia hạn lần 2 theo quy định; hai đoàn xác minh không trực tiếp đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét gia hạn mà trình Chánh thanh tra tỉnh là thực hiện chưa đúng quy định.

Như vậy, những việc làm của hai đoàn xác minh là vi phạm nguyên tắc giải quyết tố cáo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật tố cáo. Nội dung tố cáo này Chủ tịch UBND tỉnh kết luận là tố cáo đúng 1 phần.

VIÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-giam-doc-so-toi-luot-pho-chanh-thanh-tra-tinh-quang-ngai-bi-to-cao-1299337.ldo

XEM THÊM