Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ

Hàng loạt sai phạm trong vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học của ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sẽ nằm trong kế hoạch kiểm tra, xác minh sắp tới của Thanh tra Chính phủ.

Từ đơn công dân tố cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, cơ quan điều tra phát hiện hành vi thông thầu ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi – trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, ngày 2.1.2024, ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ – có công văn gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi để nắm tình hình nội dung đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả xác minh tố cáo chỉ rõ việc ông Nguyễn Văn Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, giao ông Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp – làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, triển khai sản xuất 2 giống sắn HN3, HN5 khi chưa được phép lưu hành là vi phạm pháp luật. Ảnh: Kiều Trực

Để có căn cứ xử lý đơn theo đúng quy định, Thanh tra Chính phủ cử Tổ công tác kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và các thông tin trong đơn tố cáo của công dân. Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến thông tin trong đơn cố cáo của công dân. Trên cơ sở nắm bắt tình hình, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo, tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời gian kiểm tra, xác minh dự kiến từ ngày 15.1 – 19.1.

Trong 5 ngày làm việc, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ nắm tình hình về các thông tin có liên quan đến đơn tố cáo của công dân, việc thụ lý, giải quyết tố cáo theo các quyết định của UBND tỉnh và các thông tin khác có liên quan. Việc báo cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, đặc biệt công chức là lãnh đạo, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2022.

Tình hình thực hiện các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh. Việc tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến công tác mua và trồng thí điểm giống sắn kháng khảm HN3. Việc tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2022.

Ngày 31.12.2023 và 1.1.2024, Báo Lao Động phản ánh, từ đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Cơ quan điều tra cũng phát hiện hành vi thông thầu, gian lận ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi – trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

VIÊN NGUYỄN

Nguồn Lao động: https://laodong.vn/xa-hoi/sai-pham-cua-giam-doc-so-o-quang-ngai-vao-tam-ngam-thanh-tra-chinh-phu-1291613.ldo

XEM THÊM