Quảng Ngãi: Xin chuyển 17ha đất lúa làm dự án BĐS 7.100 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi (tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) với diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng là 17,50ha.

Quảng Ngãi đề xuất chuyển hơn 17ha đất lúa để làm dự án bất động sản 7.100 tỷ

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tờ trình này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án với tổng diện tích là 93,92ha. Trong đó, tổng diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 17,50ha.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã rà soát nhu cầu sử dụng đất của dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chính xác giữa hồ sơ và thực địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tính khả thi trên thực tế.

“Nếu được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm”, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết.

Theo quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, dự án có 1 nhà đầu tư đăng ký thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) và đối tác xây lắp là Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư ít nhất chiếm đến 15% vốn đầu tư dự án và vốn huy động dự kiến nhiều nhất là 85%vốn đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm.

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/quang-ngai-xin-chuyen-17ha-dat-lua-lam-du-an-bds-7100-ty-dong-20180504224294915.htm

XEM THÊM