Chấn chỉnh tình trạng khu đô thị tràn lan, Quảng Ngãi xem xét hủy bỏ hàng trăm dự án bất động sản

Để chấn chỉnh tình trạng dự án khu dân cư, khu đô thị phát triển tràn lan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao cho các sở, ngành rà soát, hủy bỏ các chủ trương đầu tư đối với 247 dự án.

Tính đến cuối tháng 12/2020, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp chủ trương đầu tư cho 103 dự án (tổng diện tích 1.467 ha, tương đương 44.800 lô đất); chấp thuận chủ trương cho khảo sát đối với 247 dự án khu dân cư, khu đô thị (với tổng diện tích 4.678 ha).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, việc có quá nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị đã dẫn đến tình trạng “cung” vượt “cầu”. Mặt khác, việc này khiến quỹ đất dành cho phát triển thương mại, dịch vụ “cạn kiệt”.

“Có một vấn đề mâu thuẫn là tỉnh đang kêu gọi phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu ổn định. Thế nhưng tất cả quỹ đất đều cho chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận để phát triển khu dân cư, khu đô thị. Thậm chí có nhiều vị trí chấp thuận cho 3 đến 4 nhà đầu tư chồng lên nhau”, ông Minh nhấn mạnh.

Dự án khu đô thị, khu dân cư tại tỉnh Quảng Ngãi phát triển rầm rộ khiến “cung” vượt “cầu”

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, đối với 103 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã giao cho các sở ngành báo cáo từng nhóm dự án cụ thể để xem xét trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương xử lý.

Đối với 247 dự án khu dân cư, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương, cho phép khảo sát lập dự án được giao cho các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, hủy bỏ các dự án này. Tỉnh Quảng Ngãi quyết không để tình trạng giao đất cho doanh nghiệp để rồi đất bị bỏ trống.

Tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét, thu hồi chủ trương đầu tư, khảo sát đối với 247 dự án bỏ đất trống

Trước đó, trong một thời gian dài, tỉnh Quảng Ngãi đã cho phát triển rầm rộ các dự án bất động sản vượt quá chỉ tiêu mà HĐND tỉnh thông qua trong Chương trình phát triển nhà ở.

Báo cáo giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2018 cho thấy giai đoạn 2011 – 2017 có 32/48 dự án bất động sản; năm 2018 có 27/27 dự án được chính quyền tỉnh này quyết định chủ trương đầu tư nằm ngoài Chương trình phát triển nhà ở được HĐND tỉnh thông qua.

Theo Quốc Triều (Dân Trí)

Nguồn : https://dantri.com.vn/bat-dong-san/quang-ngai-xem-xet-huy-bo-hang-tram-du-an-bat-dong-san-20201223121651602.htm

Đừng bỏ lỡ