Quảng Ngãi: Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất là 156 triệu đồng

Tại Quảng Ngãi, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 156 triệu đồng/người.

Ngày 5/1, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, các công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ở Quảng Ngãi dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình quân khoảng 9 triệu đồng/người, cao nhất 32 triệu đồng/người, thấp nhất 5 triệu đồng/người.

Tại Quảng Ngãi, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 156 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh ở Quảng Ngãi dự kiến thưởng Tết bình quân 5,3 triệu đồng/người, cao nhất 46 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến thưởng Tết bình quân 6 triệu đồng/người, cao nhất 156 triệu đồng/người.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 6.447 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, 43 doanh nghiệp Nhà nước với 13.180 lao động, 57 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 54.450 lao động và 6.347 doanh nghiệp dân doanh với hơn 99.000 lao động.

Được biết, cuối tháng 12/2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam có báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho 250.000 lao động. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: May mặc, dệt nhuộm, da giày, xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, dịch vụ du lịch, sản xuất đồ uống… Trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, da giày chiếm khoảng 30%.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mức thưởng của người lao động cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 636,217 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh 129,2 triệu đồng/người. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 96 triệu đồng/người. Tiếp đến là công ty TNHH MTV do Nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ 12,483 triệu đồng/người.

Mức thưởng của người lao động có mức thưởng thấp nhất là công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 4,926 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4,375 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh là 1 triệu đồng/người.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quang-ngai-thuong-tet-nguyen-dan-2024-cao-nhat-la-156-trieu-dong-ar845767.html

XEM THÊM