Quảng Ngãi thiếu 1.200 giáo viên mầm non và tiểu học

Ngày 15-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo về tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tình trạng thiếu giáo viên mầm non và tiểu học ở Quảng Ngãi ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, nuôi dạy.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học/bậc học còn nhiều, đặc biệt là bậc học mầm non và tiểu học. Tỷ lệ giáo viên/lớp chưa bảo đảm theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, nuôi dạy ở các cấp học/bậc học. Đặc biệt, đối với bậc học mầm non công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu, vì tỷ lệ giáo viên trên lớp quá thấp. Việc dạy hai buổi/ngày tại các trường tiểu học thực hiện chưa đồng bộ, đại trà, vì không bảo đảm tỷ lệ giáo viên. Chỉ tiêu biên chế giao cho ngành giáo dục của địa phương chưa bảo đảm theo định mức quy định nên rất khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự ở các trường học.

Cụ thể, biên chế giáo viên bậc mầm non được cấp có thẩm quyền giao là 2.899 biên chế; số giáo viên cần có theo định mức là 3.613 người. Biên chế đề nghị bổ sung là 714 biên chế.

Đối với bậc tiểu học, biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao là 5.080 biên chế; số giáo viên cần có theo định mức là 5.578 người. Biên chế đề nghị bổ sung là 486 biên chế.

Đối với bậc THCS và THPT, việc bố trí giáo viên/lớp trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt tỷ lệ bảo đảm. Đối với số lượng giáo viên thừa, thiếu cục bộ ở một vài bộ môn và một số địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo rà soát, thực hiện điều chuyển giáo viên, phân công kiêm nhiệm, thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy bảo đảm tính hợp lý, cân đối.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ / Báo Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ