Quảng Ngãi sắp có khu du lịch sinh thái rộng 2,25ha

 Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án đầu tư Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương có quy mô sử dụng đất khoảng 2,25ha thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (Khu vực biên giới biển), đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nằm trong kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với các quy hoạch ngành có liên quan của địa phương.

Quảng Ngãi sắp có Khu du lịch sinh thái rộng 2,25ha đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi đến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để cho ý kiến về đề xuất dự án đầu tư Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, dự án này có quy mô sử dụng đất khoảng 2,25ha thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (Khu vực biên giới biển), đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nằm trong kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với các quy hoạch ngành có liên quan của địa phương.

Bên cạnh đó, dự án có mục tiêu đầu tư là xây dựng khu hỗn hợp đô thị – thương mại dịch vụ – du lịch đa chức năng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực, góp phần phát triển không gian kiến trúc; trong đó, có 1 hạng mục khách sạn với tầng cao 20 tầng và công trình nhà ở thương mại, sân tennis, cây xanh cảnh quan,…

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cấp Quyết định chủ trương đầu tư sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì khi lập dự án xây dựng khu du lịch, công trình trong khu vực biên giới phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng. Bộ Công an, các bộ ngành liên quan.

Chính vì vậy, đơn vị này đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về đề xuất đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, tỉnh Quảng Ngãi.

Phước Nguyên

Nguồn : vietnamfinance.vn

XEM THÊM