Quảng Ngãi: Mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh sẽ có 10 khu công nghiệp

Quy hoạch xác định sẽ có 6 khu công nghiệp (KCN) nằm trong Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và 4 KCN nằm ngoài KKT Dung Quất.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển 10 khu công nghiệp.

Trong đó, 6 KCN nằm trong KKT Dung Quất (với 4 khu hiện có là KCN phía Tây, KCN Đông Dung Quất, KCN Bình Hòa – Bình Phước, KCN Tịnh Phong và 2 khu dự kiến thành lập mới là KCN Dung Quất II, KCN Bình Thanh); và có 4 KCN nằm ngoài KKT Dung Quất (với 2 khu hiện có là KCN Phổ Phong, KCN Quảng Phú và 2 khu dự kiến thành lập mới là KCN Bình Long và KCN An Phú).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích đất tính toán theo nhu cầu phát triển cho 10 KCN này là 6.648 ha, trong đó diện tích đất KCN đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 3.157 ha; phần diện tích còn lại chênh lệch giữa nhu cầu với chỉ tiêu đã được phân bổ là 3.491 ha, sẽ thực hiện khi được điều chỉnh, bổ sung.

Định hướng phát triển, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả kinh tế của KCN Quảng Phú tại thành phố Quảng Ngãi. Phát triển, mở rộng 5 KCN hiện có (4 khu nằm trong KKT Dung Quất và 1 khu nằm ngoài KKT Dung Quất) tại những vị trí thuận lợi về kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển và có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự kiến thành lập mới 4 KCN khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ phát triển hệ thống các KCN hợp lý về không gian lãnh thổ, khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh và bảo đảm phát triển bền vững. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; thu hút đầu tư vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao.

Lê Nam

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.vn/quang-ngai-muc-tieu-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-se-co-10-khu-cong-nghiep-64770.html

XEM THÊM