Quảng Ngãi khẩn cấp ngăn ngừa nạn đầu cơ làm tăng giá cát

Sau 3 tháng bỏ quy định kê khai giá cát, tỉnh Quảng Ngãi lại yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kê khai trở lại. Việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, độc quyền làm tăng giá cát xây dựng.

Ngày 29/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa chỉ đạo về việc kê khai giá cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi tình hình đấu giá các mỏ cát thương mại trên địa bàn, UBND tỉnh nhận thấy có khả năng xuất hiện tình trạng đầu cơ, độc quyền làm tăng giá cát xây dựng.

Để đảm bảo ổn định giá cát làm vật liệu xây dựng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đang khai thác, kinh doanh tại các mỏ cát thương mại đã trúng đấu giá quyền khai thác thực hiện việc kê khai.

Các doanh nghiệp chỉ được tiếp tục kinh doanh sau khi cơ quan chức năng thẩm định, công bố giá, trình UBND tỉnh trước ngày 1/1/2024.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 6 mỏ cát trúng đấu giá được cấp phép khai thác (Ảnh: Quốc Triều).
Quảng cáo của DTads

Như vậy, sau 3 tháng bỏ quy định kê khai giá, các mỏ cát thương mại buộc phải thực hiện trở lại.

Tháng 9, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo bỏ danh mục hàng hóa là cát xây dựng thuộc diện phải kê khai giá.

Thông báo trên xuất phát từ việc xem xét đề nghị, tổng hợp của các sở, ngành và đơn vị liên quan. Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn chịu trách nhiệm niêm yết và thực hiện đúng giá bán đã niêm yết theo đúng quy định.

Trong năm 2021-2022, có 6 mỏ cát được đấu giá thành công và đi vào khai thác. Nhiều mỏ cát được doanh nghiệp đấu giá tăng hàng chục lần, có mỏ tăng 30-40 lần so với giá khởi điểm. Điều này khiến giá cát tăng cao.

Nếu như năm 2020, giá cát tại Quảng Ngãi trên 100.000 đồng/m3 thì hiện giá cát tăng gấp 2-3 lần, có nơi báo giá cao nhất lên đến 345.000 đồng/m3

Quốc Triều

Nguồn Dân Trí: https://dantri.com.vn/xa-hoi/quang-ngai-khan-cap-ngan-ngua-nan-dau-co-lam-tang-gia-cat-20231229113112043.htm

XEM THÊM