Quảng Ngãi: Hiến tình nguyện 430 đơn vị máu

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và giáo viên trong huyện Bình Sơn đã tham gia hiến 430 đơn vị máu.

Ngày 29/02, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Bình Sơn đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020. Tham gia hiến máu tình nguyện đợt này có trên 500 lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, giáo viên trong huyện tham gia đăng ký hiến máu và đã lấy được 430 đơn vị máu.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên trong huyện Bình Sơn tham gia hiến máu nhân đạo

Lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia hiến máu nhân đạo

Được biết, từ năm 2001 đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, của huyện Bình Sơn nói riêng thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lượng máu đã đáp ứng 100% nhu cầu cứu và điều trị bệnh, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân.

Theo Hải Yến/ Báo KTNT

Nguồn : https://kinhtenongthon.vn/quang-ngai-hien-tinh-nguyen-430-don-vi-mau-post33848.html

Đừng bỏ lỡ