Quảng Ngãi có nữ Phó trưởng Công an cấp huyện đầu tiên

Trong các ngày từ 30-1 đến 2-2, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trung tá Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nhận quyết định điều động.

Theo đó, điều động Thượng tá Võ Thanh Hùng- Phó trưởng Công an huyện (CAH) Sơn Tây, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng CAH Sơn Hà;

Thượng tá Đinh Anh Tuấn – Phó trưởng CAH Sơn Hà đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng CAH Sơn Tây;

Trung tá Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Đức Phổ.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Văn Thuận – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CAH Sơn Tịnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng CAH Sơn Tây;

Trung tá Võ Anh Tuấn – Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Quảng Ngãi.

Bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Phạm Ngọc Chính – Đội trưởng Đội CSGT-TT CAH Ba Tơ giữ chức vụ Phó trưởng CAH Ba Tơ;

Trung tá Hồ Ngọc Đoan – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CAH Trà Bồng giữ chức vụ Phó Trưởng CAH Trà Bồng;

Trung tá Trần Nghĩa Hiệp – Đội trưởng Phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó Trường phòng An ninh nội địa;

Trung tá Phùng Hoàng Vỹ – Đội trưởng Đội tham mưu phòng CSGT giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSGT.

Trường hợp Trung tá Nguyễn Thị Ánh Nguyệt được điều động làm Phó trưởng Công an thị xã Đức Phổ là cán bộ nữ đầu tiên giữ chức vụ Phó Trưởng Công an cấp huyện của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung Thành

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-ngai-co-nu-pho-truong-cong-an-cap-huyen-dau-tien-post290576.html

XEM THÊM