Quảng Ngãi cho phép chuyển nhượng hàng trăm lô đất tại 2 dự án khu dân cư

106 lô đất ở tại dự án Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang và 90 lô đất ở tại dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị được phép chuyển nhượng…

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 138 (ngày 31/01/2024) về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 106 lô đất, tương đương hơn 11.946 m2 đất ở đã được giao đất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại dự án Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Quyết định số 137 (ngày 31/01/2024) về việc cho phép Công ty TNHH Bách Bằng được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở với 90 lô đất, tương đương hơn 11.170 m2 đất ở đã được giao đất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND thị xã Đức Phổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra sự tuân thủ, chấp hành của nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở của những người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo số lượng lô đất và vị trí nêu trên so với quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh và Công ty TNHH Bách Bằng chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở của người dân được chuyển quyền sử dụng đất theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp được cấp phép), tuân thủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt…

Các hộ gia đình, cá nhân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp cấp phép xây dựng), tuân thủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt.

Được biết, dự án Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang có diện tích khoảng 15,69 ha, tổng mức đầu tư khoảng 217 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 779 (ngày 30/10/2017)… Dự án được đầu tư phát triển tại thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa), nhằm hình thành đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam cho thành phố Quảng Ngãi.

Dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 386 (ngày 04/5/2018), có quy mô hơn 8,36 ha, tọa lạc tại thị xã Đức Phổ, liền kề quốc lộ 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng.

Cả hai dự án phải hoàn thành việc đầu tư, nghiệm thu, kinh doanh khai thác sản phẩm của dự án và bàn giao các hạng mục hạ tầng cho địa phương để đưa vào khai thác, sử dụng vào quý 4/2024.

Ban Mai

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quang-ngai-cho-phep-chuyen-nhuong-hang-tram-lo-dat-tai-2-du-an-khu-dan-cu.htm

XEM THÊM