Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) Quốc hội thực hiện phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Nội dung này đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng nhiều mặt.

Chiều nay (9.1), Quốc hội họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi liên quan tới công tác nhân sự kỳ họp, cụ thể là việc Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

“Theo thông cáo báo chí của Quốc hội về công tác nhân sự trong ngày làm việc đầu tiên có nêu, xét nguyện vọng cá nhân tại công văn số 5731 của Văn phòng Trung ương ngày 23.12.2022, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ, vị trí lãnh đạo. Trong kỳ họp bất thường đã cho thôi và miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với 2 ông này. Vậy xét theo nguyện vọng cá nhân, có thể hiểu là các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là từ chức không?” – báo chí đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội). Ảnh: T.Vương
Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, căn cứ vào Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam và thực hiện phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

“Quốc hội thực hiện phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Nội dung này đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng nhiều mặt.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam” – ông Tuấn Anh nói.

Ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Nói thêm về việc này, ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Chủ trương chung của Đảng về công tác cán bộ là công việc rất hệ trọng nhưng cũng là công việc rất thường xuyên, theo đúng tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”. Do đó, chuyện “lên, xuống, vào, ra” theo quy định.

Cùng với đó, hiện nay theo chủ trương chung của Trung ương, Bộ Chính trị có nói rất rõ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư.

“Về nguyên tắc, trách nhiệm nêu gương, nếu có vấn đề về sức khoẻ không đảm bảo hay uy tín giảm sút… thì xin thôi. Và xin thôi thì cấp có thẩm quyền cho miễn nhiệm nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ được giao và bây giờ xin thôi thì miễn nhiệm nhiệm vụ đó” – ông Cường nói.

Ông Cường cũng giải thích thêm, theo quy định, từ chức là thôi giữ chức vụ khi hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Hiện nay, trong các quy định thì giữa 2 nội hàm này chúng ta xem xét, nghiên cứu có những điểm tương đồng.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, chiều 5.1.2023, trong chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV bàn về công tác nhân sự. Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, với 476/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Nguồn Lao Động : https://laodong.vn/thoi-su/ong-pham-binh-minh-va-ong-vu-duc-dam-xin-thoi-chuc-theo-nguyen-vong-ca-nhan-1136254.ldo

XEM THÊM