Nguyên phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ khỏi Đảng

Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Đình Tùng

Ngày 15-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ông Trần Văn Tân khi còn đương chức

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT), Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc.

Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch, trong thực hiện các dự án đầu tư, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước.

Nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ông Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

B.Trân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/pho-chu-tich-quang-nam-tran-van-tan-bi-khai-tru-khoi-dang-196231215151645445.htm

XEM THÊM