Năm 2024: Dân Quảng Ngãi bỏ 8.380 tỷ đồng để xây nhà ở

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.

Quảng Ngãi cần 8.380 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở trong năm 2024.

Trong đó, với nhà ở thương mại, tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư… để cung cấp khoảng 4.424 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng.

Nhà ở xã hội, tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư mới, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án nhà ở xã hội trong năm 2024 để cung cấp sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch trong năm 2025 hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xây dựng 184 căn nhà ở công vụ bố trí cho giáo viên công tác tại khu vực nông thôn, các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và hải đảo; diện tích sử dụng bình quân 40m2/căn.

Về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, phấn đấu dự kiến tăng thêm khoảng 6.600 căn nhà do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trong năm 2024 với tổng diện tích sàn tăng thêm khoảng 1.188.700 m2.

Diện tích đất ở để xây dựng nhà ở trong năm 2024 được xác định khoảng 66 ha, tính toán trên cơ sở diện tích sàn nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm 2024 là 1.188.700 m2 và số tầng bình quân 2 tầng, mật độ xây dựng 90%.

Nguồn vốn để hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm 2024 được tính toán khoảng 8.380,34 tỷ đồng trên cơ sở diện tích sàn nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm là 1.188.700 m2 và suất vốn đầu tư bình quân 7,05 triệu đồng/m2 sàn. Đây là nguồn vốn các hộ gia đình, cá nhân chi trả để tự xây dựng nhà ở thuộc sở hữu.

Phước Nguyên

https://vietnamfinance.vn/nam-2024-dan-quang-ngai-bo-8380-ty-dong-de-xay-nha-o-20180504224293859.htm

XEM THÊM