Làm ăn ‘khấm khá’, Đường Quảng Ngãi mạnh tay chia cổ tức cho cổ đông

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 30/3 tới.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Theo đó, công ty đã trình cổ đông xem xét và thông qua việc chia cổ tức năm 2023 ở mức 40% vốn điều lệ (tương ứng 4.000 đồng/cp). Đây cũng là mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất 10 năm qua kể từ 2014.

Bên cạnh đó, QNS đề xuất tỷ lệ cổ tức tối thiểu ở mức 15% (1,500 đồng/cp) cho căm 2024.

Trước đó, vào tháng 9/2023 và 1/2024, QNS đã có 2 lần tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% mỗi đợt. Như vậy, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 2 lần với tổng tỷ lệ là 20%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính Quý IV/2023, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi có doanh thu 2.302 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dù giá vốn có tăng nhẹ, lợi nhuận gộp của Đường Quảng Ngãi tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 904 tỷ đồng

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý IV/2023 tăng mạnh 144 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 172 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 654 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023 có doanh thu của Đường Quảng Ngãi đạt 10.083 tỷ đồng, trong khi đó năm 2022 chỉ đạt 8.318 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2023 cũng tăng 903 tỷ đồng so với năm trước, đạt 2.189 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, nợ phải trả của Đường Quảng Ngãi tăng từ 2.801 tỷ đồng lên 3.472 tỷ đồng (tức tăng thêm 671 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Tuy nhiên, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này đã chiếm đến 3.281 tỷ đồng.

Cũng giống như nợ, vốn chủ sở hữu vẫn là nguồn chiếm phần chính trong cơ cấu vốn và tăng từ 7.464 tỷ đồng lên 8.586 tỷ đồng.

Kinh doanh mang lại kết quả tích cực, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến một năm của Đường Quảng Ngãi cũng tăng lên từ 4.296 tỷ đồng lên 6.165 tỷ đồng.

Đây là con số khá ấn tượng đối với doanh nghiệp sản xuất ngành đường mía và là nguồn chính hình thành nên tài sản ngắn hạn của Đường Quảng Ngãi (tài sản ngắn hạn đạt 8.099 tỷ đồng).

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/lam-an-kham-kha-duong-quang-ngai-manh-tay-chia-co-tuc-cho-co-dong-20180504224296242.htm

 

XEM THÊM