KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt 150- 200 triệu USD

Năm 2021, Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt 150- 200 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD.

KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hiện có 169 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020, giá trị sản lượng công nghiệp dịch vụ ước đạt 120.000 tỷ đồng (trong đó, giá trị sản lượng công nghiệp Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 60.000 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước 10.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD; giải quyết việc làm mới cho 5.050 lao động.

Một chuyến hàng tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Hiện KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 353 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 296.715 tỷ đồng (tương đương 14.497 tỷ USD); trong đó có 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,88 tỷ USD và 299 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 254.638 tỷ đồng (tương đương 12,612 tỷ USD).

Năm 2021, KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt 150- 200 triệu USD; giá trị sản lượng công nghiệp dịch vụ 148.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 13.900 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; giải quyết việc làm mới 5.000 lao động.

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực: phát triển công nghiệp, phát triển hạ tầng theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình hành động của UBND tỉnh để KKT Dung Quất tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và thu ngân sách của tỉnh trong năm 2021.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy gắn với đề án vị trí việc làm; lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đầu tư, xây dựng, phát triển KKT Quất phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển biển Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt, việc thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ tập trung các lĩnh vực: công nghiệp hỗ trợ; chuỗi dự án sản xuất các sản phẩm sau thép; các dự án ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Logistic; năng lượng; đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp công nghệ cao… Đầu tư xây dựng hình thành tuyến container trung chuyển quốc tế tại KKT Dung Quất, phát triển cảng nước sâu Dung Quất trở thành những cảng có quy mô lớn ở khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút các dự án từ các nhà đầu tư lớn; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư như: KCN đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; Khu đô thị – Công nghiệp Dung Quất, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (mở rộng); Dự án Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát Dung Quất; Các dự án Điện Khí, KCN Bình Hòa – Bình Phước…

Hà Phương

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/kkt-dung-quat-va-cac-kcn-quang-ngai-dat-muc-tieu-thu-hut-dau-tu-dat-150-200-trieu-usd-405300.html

Đừng bỏ lỡ