Kinh tế Quảng Ngãi bứt phá ngay từ đầu năm 2024

Ngay trong tháng 1/2024, tỉnh Quảng Ngãi đã thu ngân sách đạt hơn 3.800 tỷ đồng, trong đó các chỉ số sản xuất công nghiệp, giá tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu đều tăng cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ở Quảng Ngãi tăng 22,06% so với cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong tháng 1/2024, kinh tế- xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22,06% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,26% so với tháng 12/2023 và tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu trong tháng đều tăng. Tổng thu ngân sách tháng 1/2024 đạt hơn 3.800 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, tăng 33,6% so với tháng 1/2023.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh hơn 6.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 5.000 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hơn 1.200 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến hết tháng 1/2024 là hơn 206 tỷ đồng, đạt 3,3% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, trong tháng 1/2024, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phục vụ Tết theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của UBND tỉnh.

Đối với nhiệm vụ tháng 2/2024 và những tháng tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chi ngân sách địa phương. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất và các cơ sở nhà, đất công sản dôi dư trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với tất cả các nguồn vốn đã được giao năm 2024.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh. Sau kỳ nghỉ Tết, kịp thời bắt tay ngay vào công việc; tăng cường tuyên truyền, động viên, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ra quân lao động sản xuất.

Thanh Chung

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/kinh-te-quang-ngai-but-pha-ngay-tu-dau-nam-2024-d208594.html

XEM THÊM