Giám đốc Sở mất chức do chơi golf trong giờ hành chính

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức họp, thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời kỷ luật khiển trách đối với Phó Giám đốc Sở và Giám đốc Ban Quản lý DAĐT xây dựng các công trình NN&PTNT Bắc Ninh, rút kinh nghiệm sâu sắc Bí thư huyện Yên Phong do chơi golf trong giờ hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức họp xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm theo quy định.

Sau khi xem xét đề nghị của Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định số 878-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí: Đặng Trần Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Nguyễn Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong; Đặng Công Hưởng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Đặng Công Toàn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT – Sở NN&PTNT đã chơi golf trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí nêu trên, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh đối với đồng chí Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách với các đồng chí: Đặng Công Hưởng Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh; Đặng Công Toàn Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh); yêu cầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chơi golf trong giờ hành chính, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh Đặng Trần Trung bị kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Tiến Dũng – Văn Giang (Vov.vn)

https://vov.vn/chinh-tri/to-chuc-nhan-su/giam-doc-so-nnptnt-bac-ninh-mat-chuc-do-choi-golf-trong-gio-hanh-chinh-post1071449.vov

XEM THÊM