Duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 4.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1664/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng vốn 3.737 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bình Thanh và xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 497,7 ha với tổng vốn đầu tư 3.737 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 560,55 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Để thực hiện, UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cùng cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Thanh đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo địa điểm, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; tuân thủ quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc thực hiện dự án không ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi và khả năng canh tác của người dân xung quanh; đối với phần diện tích các suối trong khu vực thực hiện dự án, nghiên cứu xây dựng phương án giữ nguyên hiện trạng…

Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm cho thuê đất; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án và việc đáp ứng đủ các điều kiện của nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển hệ thống các khu công nghiệp hợp lý về không gian lãnh thổ, khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh và bảo đảm phát triển bền vững. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; thu hút đầu tư vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao.

Đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển 10 khu công nghiệp, gồm 6 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Dung Quất (trong đó, có 4 khu hiện có; dự kiến thành lập mới 2 khu) và 4 khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế Dung Quất (trong đó, có 2 khu hiện có; dự kiến thành lập mới 2 khu). Tổng diện tích đất tính toán theo nhu cầu của 10 khu công nghiệp này là 6.648 ha.

Thanh Xuân

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/duyet-chu-truong-dau-tu-khu-cong-nghiep-vsip-ii-quang-ngai-gan-4-000-ty-dong.htm

XEM THÊM