Dùng 100.000 đồng nước sạch sẽ ‘cõng’ thêm 25.000 phí xử lý tiêu thoát

Tại TP.HCM, từ ngày 1/1/2024, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sẽ tăng 25% trên đơn giá. Tức, nếu dùng 100.000 đồng nước sạch sẽ đóng thêm 25.000 đồng phí, chưa tính thuế.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa có thông báo gửi các đơn vị trực thuộc trong ngành cấp nước sạch trên địa bàn TP.HCM về việc thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2024.

Theo đó, từ ngày 1/1/2024, Sawaco sẽ áp dụng đơn giá tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là 25% trên đơn giá nước cấp. Cách tính theo nguyên tắc bình quân tiêu thụ căn cứ số ngày sử dụng nước. Tức, người dân dùng 100.000 đồng nước sạch sẽ phải trả thêm 25.000 đồng tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

Người dân TP.HCM sử dụng nước sạch sẽ phải đóng thêm tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng 25% trên giá trị nước cấp từ ngày 1/1/2024.

Theo Sawaco, hồi tháng 6/2021, UBND TP.HCM ban hành quyết định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Lộ trình thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính trên giá nước cấp năm 2022 là 15%; 2023 là 20%; 2024 là 25% và năm 2025 là 30%.

Như vậy, phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Sawaco tính trong năm 2024 sẽ tăng 5% so với năm 2023. Việc tăng phí dịch vụ này nhằm thực hiện theo lộ trình mỗi năm thêm 5% của thành phố.

Ngoài ra, trong phí dịch vụ này sẽ tính thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 và tăng lên 10% vào 6 tháng cuối năm. Tiền thuế phí trên Sawaco là đơn vị thu hộ và gửi về TP. Đơn vị không thụ hưởng số tiền trên.

Phía công ty này nhìn nhận, việc triển khai thu phí giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2024 sẽ khó tránh khỏi thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng. Do đó, Tổng Công ty đã thiết kế giao diện “Thuyết minh chi tiết tính tiền trên hóa đơn tiền nước” để hướng dẫn các đơn vị cấp nước xem hoặc in ra giấy để thuyết minh lại cho khách hàng.

Hiện nay, định mức nước sạch cơ bản mà người dân TP.HCM đang được cấp 4m³/người/tháng giá 6.700 đồng/m³.

Đối với các định mức khác thì được tính như sau:

Từ 4m³ đến 6m³/người/tháng giá 12.900 đồng/m³. Trên 6m³/người/tháng giá 14.400 đồng/m³.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể giá 13.000 đồng/m³. Đơn vị sản xuất giá 12.100 đồng/m³. Đơn vị kinh doanh, dịch vụ giá 21.300 đồng/m³.

Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)

 

XEM THÊM