Đề xuất mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước cho công dân từ 0 – 6 tuổi

Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Đối với thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên

Theo dự thảo thông tư cơ bản giống như căn cước công dân hiện nay. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi theo quy định của Luật Căn cước mới. Dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước. Mặt trước sẽ có một số thay đổi như số chuyển thành số định danh cá nhân.

Mục “quê quán” đổi thành “nơi đăng ký khai sinh”, “nơi thường trú” đổi thành “nơi cư trú” và chuyển về mặt sau của căn cước thay vì mặt trước như hiện nay. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ “cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội” thành “Bộ Công an”.

Ngoài ra, như quy định tại Luật Căn cước mới thì thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước.

Về mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, bộ phận lưu trữ thông tin là mã QR code và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử của thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự (TEXT), hoặc định dạng ảnh (JPEG2K, WSQ, JPEG2K/PNG) và mã hóa bằng phương pháp sử dụng thuật toán và tham số mật mã do Ban Cơ yếu chính phủ đánh giá, thẩm định bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.

Mặt trước của thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên. (Ảnh: Bộ Công an)

Đối với mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân từ 0 – 6 tuổi

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Còn với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định…

Tại dự thảo thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước được xem xét cấp cho người từ 0 – 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho người từ 0 – 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân từ 0 – 6 tuổi (Ảnh: Bộ Công an)

Về nội dung và mẫu giấy chứng nhận căn cước, dự thảo Thông tư quy định

Mẫu giấy chứng nhận căn cước có hình chữ nhật, kích thước 125 x 170 mm. Trên giấy chứng nhận căn cước có ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước cỡ 25 x 33 mm; mã QR code kích thước 18 x 18 mm; ô vân tay ngón trỏ trái; ô vân tay ngón trỏ phải.

Bên phải từ trên xuống có thông tin về số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; tình trạng hôn nhân; nơi ở hiện tại; họ, chữ đệm và tên cha.

Quốc tịch; họ, chữ đệm và tên mẹ; quốc tịch; họ, chữ đệm và tên vợ (chồng); quốc tịch; họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; quốc tịch; thời hạn sử dụng đến; giám đốc công an…

Mẫu giấy chứng nhận căn cước. (Ảnh: Bộ Công an)

Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 7/2.

https://vtv.vn/xa-hoi/de-xuat-mau-the-can-cuoc-va-mau-giay-chung-nhan-can-cuoc-cho-cong-dan-tu-0-6-tuoi-2024021117105819.htm

XEM THÊM