Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Giám đốc Sở KHCN áp dụng sai luật

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi nhận thức pháp luật sai.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi.

“Nhận thức pháp luật sai”

Ngày 2.2, ông Đặng Văn Minh có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thành. Theo đó, ông Đặng Văn Minh nhận được báo cáo kiểm điểm và giải trình ngày 25.12.2023 của ông Nguyễn Văn Thành, có nội dung phản ánh cho rằng kết luận nội dung tố cáo ngày 8.12.2023 của ông Đặng Văn Minh là chưa phù hợp với quy định pháp luật, kiến nghị xem xét, điều chỉnh.

Qua kết quả kiểm tra rà soát lại hồ sơ vụ việc, ông Đặng Văn Minh cho rằng ông Thành là công chức lãnh đạo, quản lý được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm, bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên
Ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh, ông Thành không phải công an nhân dân, không thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư số 129/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định quy trình giải quyết tố cáo trong công an nhân dân. Do vậy, việc ông Thành phản ánh Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận nội dung tố cáo vào ngày 8.12.2023 không phù hợp – là do ông Thành đã áp dụng sai luật.

Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành, với lý do nội dung tố cáo của công dân có cơ sở xác định hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Việc ông Thành cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh chỉ được phép kết luận ông có vi phạm khoản 1 điều 9 Luật Trồng trọt năm 2018 hay không, khi giống sắn kháng bệnh khảm lá HN3, HN5 (tại nội dung tố cáo 1), giống Sacha Inchi (tại nội dung tố cáo 2) chưa được phép lưu hành tại tỉnh Quảng Ngãi – là do ông Thành nhận thức pháp luật sai.

Yêu cầu chấp hành quy định

Ngoài xác định trách nhiệm đối với ông Thành, Chủ tịch UBND tỉnh còn xác định trách nhiệm của các cá nhân là thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ có liên quan. Do vậy, việc ông Thành cho rằng ông chỉ là một trong các thành viên của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, không có toàn quyền quyết định, việc Chủ tịch UBND tỉnh chỉ quy kết riêng trách nhiệm cá nhân đối với ông là không đúng.

Ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh, ngoài vai trò Giám đốc Sở, ông Thành còn là Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, trực tiếp xét duyệt thuyết minh đề tài, buộc phải biết rõ đề tài tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi không triển khai tại huyện Sơn Hà.

Theo quy định, khi phát hiện vấn đề nêu trên ông Thành, phải kịp thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vấn đề phát sinh hoặc điều chỉnh bổ sung đối với các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Thành đã không thực hiện,

Ngoài ra, năm 2019, ông Nguyễn Văn Thành chỉ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi tại huyện Ba Tơ và Trà Bồng, giống các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông thường, mặc dù thời gian thực hiện đề tài vượt quá 24 tháng, nhưng ông Thành không đề cập gì đến “tính đặc biệt” của đề tài.

Ông Đặng Văn Minh lý giải, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiều tổ chức, cá nhân có khả năng tham gia thực hiện, phải được giao theo phương thức tuyển chọn nhằm đạt hiệu quả cao nhất, riêng đối với trường hợp giao trực tiếp, thì phải đáp ứng một trong các trường hợp của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013… Trên cơ sở đó, ông Đặng Văn Minh kết luận ông Thành vi phạm.

Ngoài ra, ông Minh cũng chỉ ra những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành trong điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học. Trên cơ sở đó, ông Đặng Văn Minh yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Từ đơn tố cáo của công dân, nhà chức trách phát hiện ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi – mắc hàng loạt sai phạm, vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học. Ngày 22.12.2023, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký, ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành. Trong đó nêu rõ có nhiều nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thành là đúng.

Tuy nhiên, ông Thành không đồng thuận với kết luận nội dung của ông Đặng Văn Minh, ngày 25.12.2023, ông Thành có văn bản kiến nghị gửi ông Đặng Văn Minh và cho rằng kết luận nội dung tố cáo ngày 8.12.2023 của ông Đặng Văn Minh là chưa phù hợp với quy định pháp luật, kiến nghị xem xét, điều chỉnh.

Sau đó, ông Đặng Văn Minh đã cho kiểm tra, rà soát lại và có văn bản trả lời ông Nguyễn Văn Thành.

https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tinh-quang-ngai-giam-doc-so-khcn-ap-dung-sai-luat-1300223.ldo

XEM THÊM