Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 5.1.2024, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi – ký thông báo cho thôi việc ông Nguyễn Tạ Quyền (51 tuổi) – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành – với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành động cho thôi việc ông Nguyễn Tạ Quyền không thuộc thẩm quyền của ông Nguyễn Văn Thành.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, ngày 16.1.2024, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nhận được công văn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình, kết quả xử lý kỷ luật và xin ý kiến về việc cho thôi việc công chức. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn thẩm quyền ban hành quyết định thôi việc đối với ông Nguyễn Tạ Quyền – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ và đối chiếu các quy định hiện hành của pháp luật. Sở Nội vụ căn cứ theo Luật cán bộ, công chức, thì cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Dựa trên cơ sở này, ông Tạ Công Dũng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi – thông tin, trường hợp cho thôi việc đối với ông Nguyễn Tạ Quyền do UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 5.1.2024, ông Nguyễn Văn Thành ký thông báo thôi việc đối với ông Nguyễn Tạ Quyền, với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Thành căn cứ Luật cán bộ, công chức, Nghị định 138/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 46/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; và căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2022 và năm 2023 đối với ông Nguyễn Tạ Quyền, sinh ngày 2.9.1973, để cho thôi việc kể từ ngày 6.2.2024.

VIÊN NGUYỄN

Nguồn Lao ĐỘng: https://laodong.vn/xa-hoi/cho-thoi-viec-truong-phong-khong-thuoc-tham-quyen-cua-giam-doc-so-1297681.ldo

XEM THÊM