Chính phủ ‘chốt’ tăng học phí đại học

Trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là khoảng 1,2-2,4 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành, trong khi mức thu hiện nay là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục…

Chính phủ “chốt” tăng học phí đại học.

Theo đó, đối với trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là khoảng 1,2-2,4 triệu đồng một tháng (tùy khối ngành), mức thu hiện nay là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.

Cụ thể, học phí/tháng với đại học công lập chưa tự chủ từ năm học 2023-2024 đến năm 2026-2027 (đơn vị tính: nghìn đồng) như sau:

Mức học phí/tháng với đại học công lập chưa tự chủ.

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị tính: nghìn đồng) như sau:

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Nghị định cũng bổ sung khoản 3 Điều 28. Theo đó, mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2023- 2024 như sau:

Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức thu học phí từ năm học 2023 – 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 – 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Với cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chỉ đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí, trình UBND để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chinh-phu-chot-tang-hoc-phi-dai-hoc-post1600813.tpo

XEM THÊM