Chê người khác lùn phạt bao nhiêu tiền?

Chê người khác lùn là được coi là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Chê người khác lùn phạt bao nhiêu tiền?

Bình phẩm, chê bai về chiều cao, ngoại hình của người khác là hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm con người được pháp luật bảo vệ tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013:

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Theo đó, không ai có quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Mức phạt hành chính

Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người nào thực hiện một trong những hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng.

Trường hợp, lợi dụng mạng xã hội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Như vậy, hành vi chê người khác lùn có thể bị phạt hành chính từ 02 – 03 triệu đồng. Nếu chê người khác lùn trên mạng xã hội thậm chí còn có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông thường, hành vi chê người khác lùn chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên trong trường hợp xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, việc chê người khác lùn có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác.

Cụ thể, Điều 155 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi bởi Luật số 12/2017/QH14 quy định về Tội làm nhục người khác như sau:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Phạm tội với 02 người trở lên;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  • Phạm tội với người đang thi hành công vụ;
  • Phạm tội với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
  • Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
  • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 – 05 năm:

  • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
  • Làm nạn nhân tự sát.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm.

Chê người khác lùn phạt bao nhiêu tiền? (Ảnh minh họa)

Chê người khác lùn có phải bồi thường thiệt hại về tinh thần?

Tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Nếu chê người khác lùn và khiến họ bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 592 của Bộ luật này.

Cụ thể, khoản 2 Điều 592 Bộ luật Dân sự quy định, người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác chịu trách nhiệm bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

– Những chi phí bồi thường thiệt hại do danh dự và nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm:

Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Thiệt hại khác theo quy định.

Mức bồi thường là do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Hiện nay mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng. Do vậy, người chê người khác lùn có thể phải bồi thường tối đa là 18 triệu đồng.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/che-nguoi-khac-lun-phat-bao-nhieu-tien-570-96891-article.html

XEM THÊM