Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi vi phạm về khai thác sử dụng tài nguyên nước

Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ ra một loạt sai phạm của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Đây chính là doanh nghiệp mà bị ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thâu tóm.

Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi của đại gia Hoàng Văn Dương dính nhiều sai phạm. Ảnh: Phước Nguyên

Cụ thể, qua thanh tra, đơn vị này xác định Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngã vẫn còn tồn tại, vi phạm như: Chưa lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước, lưu lượng để truyền thông tin, số liệu về cơ quan quản lý (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo nội dung giấy phép khai thác nước và theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chưa nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 3 hệ thống cấp nước tuyến huyện (theo các giấy phép được cấp năm 2014, đến nay đã hết hạn). Hiện tại, Công ty đã thực hiện khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngày 02/10/2023 (thời gian tính từ ngày 01/9/2017 đến ngày 09/01/2019);

Cuối cùng, công ty khai thác, sử dụng nước để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và cung cấp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất vật chất. Việc cung cấp nước cho hoạt động kinh doanh, sản xuất vật chất là không đúng mục đích theo các giấy phép của UBND tỉnh là hành vi vi phạm quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Được biết, cuối năm 2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi được chấp thuận giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với 20.000.000 cổ phiếu lưu hành (tương ứng với 200.000.000.000 đồng).

Sang năm 2017, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã rót 145 tỷ đồng đầu tư vào Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, để trở thành cổ đông lớn nhất. Cổ đông lớn thứ 2 của doanh nghiệp này là UBND tỉnh Quảng Ngãi với 48 tỷ đồng.

Khi Hoàng Thịnh Đạt sở hữu cổ phần lớn, ông Hoàng Văn Dương (sinh năm 1971) – Chủ tịch HĐQT Hoàng Thịnh Đạt đã nắm ghế Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi từ năm 2018.

Ông Hoàng Văn Dương (sinh năm 1971) trú tại P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội với trình độ cử Nhân Tài chính – Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Dương bắt đầu làm việc tại Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam.

Sang năm 1995, ông chuyển sang làm chuyên viên – Vụ Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính). Đến năm 2008, ông trở thành Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Phước Nguyên

https://vietnamfinance.vn/cap-thoat-nuoc-va-xay-dung-quang-ngai-vi-pham-ve-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-20180504224293880.htm

XEM THÊM