Bỏ xếp loại học sinh trong bằng tốt nghiệp THCS

Từ năm học 2024-2025, bằng tốt nghiệp THCS sẽ không còn ghi xếp loại Giỏi, Khá, Trung bình như trước đây. Đồng thời sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong 1 năm.

Bằng tốt nghiệp THCS của học sinh năm 2020, dòng cuối có ghi xếp loại tốt nghiệp. Ảnh: Website THCS Cương Gián, Hà Tĩnh

Đó là một số điểm mới theo Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.

So với quy chế cũ, Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT có một số điểm mới đáng chú ý như: 2 lần xét tốt nghiệp trong một năm; không xếp loại tốt nghiệp…

Có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 2 lần trong một năm đối với học sinh hết lớp 9

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Nếu theo như hiện nay, quy định về số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đang thực hiện theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD-ĐT. Theo đó, đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ GD-ĐT).

Bớt điều kiện về số buổi nghỉ học trong công nhận tốt nghiệp

Theo Thông tư mới, học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

– Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS. Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ GD-ĐT.

– Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy nếu so với quy chế cũ thì quy chế mới đã bỏ đi điều kiện “không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại)”.

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT sẽ vẫn áp dụng cho đến hết năm học 2023–2024. Do đó, các nội dung trên sẽ áp dụng từ năm học 2024 – 2025.

Một điểm mới rất đáng chú ý của quy chế mới này là không còn xếp loại tốt nghiệp; Còn với quy chế hiện hành, kết quả tốt nghiệp của người đang học được xếp thành 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực.

Thông tư mới này có hiệu lực từ ngày 15/2/2024 và thay thế Quyết định 11/2006/QĐ-BGD-ĐT.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD-ĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Theo Thanh Hùng (VietNamNet)

https://vietnamnet.vn/khong-con-xep-loai-hoc-sinh-trong-bang-tot-nghiep-thcs-2240291.html

XEM THÊM