Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy

Nhận định trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, Bộ Công an đề ra dự thảo bỏ toàn bộ hoặc một phần thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu giấy.

Từ 19/2 đến 19/4, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo lần 2 Luật Cư trú (sửa đổi).

Theo Bộ Công an, Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 tạo ra cơ sở dữ liệu tàng thư hồ sơ hộ khẩu đồ sộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về cư trú.

Các quy định của Luật Cư trú về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú đã cụ thể, rõ ràng.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đăng ký còn thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về bãi bỏ việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng số định danh cá nhân.

Bộ Công an chọn phương án quản lý dân cư bằng số định danh thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Để cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cũng cần điều chỉnh cho phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế việc quản lý qua số định danh cá nhân.

Bộ cũng đề xuất bỏ toàn bộ hoặc một phần thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như: Tách khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp lại sổ hộ khẩu hay tạm trú…

Bộ Công an đánh giá sau khi chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử, công dân có quyền được bảo đảm bí mật thông tin.

Ngoài ra, công dân sẽ có quyền tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, được yêu cầu cơ quan Nhà nước bảo vệ quyền cư trú của mình.

Theo  ZING NEWS

https://news.zing.vn/bo-cong-an-de-xuat-bo-so-ho-khau-bang-giay-post1049598.html

 

Đừng bỏ lỡ