Bị thu hồi hơn 3ha đất, Du lịch Quảng Ngãi khởi kiện, tỉnh Quảng Ngãi bác đơn

UBND tỉnh Quảng Ngãi không công nhân khiếu nại của Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đối với Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của địa phương này. Đồng thời, giữ nguyên nội dung Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi bác đơn khiếu nại của chủ dự án bị thu hồi hơn 30.000 m2 đất.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi khiếu nại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình Mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, đơn vị này đã dựa vào các căn cứ để khiếu nại như: UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất của công ty không đúng vì công ty đang sử dụng đất, đã đầu tư xây dựng trên đất.

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty có chậm trễ tiến độ đầu tư, tiến độ sử dụng đất do có nhiều khó khăn vướng mắc và DN đã nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan chuyên môn đề nghị tham mưu UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện tháo gỡ những chưa được trả lời, hướng dẫn.

Do vậy, DN này cho rằng, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 thu hồi đất đối với Công ty là chưa thỏa đáng.

DN đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thu hồi Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh nêu trên; giải quyết những vướng mắc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục đầu tư dự án.

Tháng 6/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định về việc thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi 30.011,5 m2 đất đối với Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ do vi phạm pháp luật về đất đai,

Lý do thu hồi là do Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thuê đất thực hiện công trình mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ nhưng không sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng nhưng không lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bi-thu-hoi-hon-3ha-dat-du-lich-quang-ngai-khoi-kien-tinh-quang-ngai-bac-don-20180504224294729.htm

XEM THÊM