Ban quản lý dự án “ngàn tỷ” tỉnh Quảng Ngãi có Phó Giám đốc mới

Trưởng Ban điều hành dự án 1- BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Cương, được bổ nhiệm Phó Giám đốc ban này, kể từ ngày 4/1/2024.

Sáng 4/1, sau một thời gian dài bị khuyết, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới của BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó Trưởng Ban điều hành dự án 1- BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Cương, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 4/1/2024 – 4/1/2029.

Được biết thời gian qua, BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng lớn, có tổng mức từ hàng trăm, đến vài trăm tỷ đồng/công trình,dự án.

Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Cương. Ảnh: Công Hoàng.

Gần đây nhất là dự án Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành trước thời hạn hơn 4 tháng; dự án Trung tâm hội nghị – Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, hiện tiến độ đã vượt so kế hoạch, với dự kiến sẽ hoàn thành trước thời gian khoảng 1 năm.

Liên quan đến công tác cán bộ của tỉnh, vào ngày 20/12/2023, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã bổ nhiệm ông Hồ Quý Nhân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi, kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 20/12/2023 – 20/12/2028.

https://danviet.vn/ban-quan-ly-du-an-ngan-ty-tinh-quang-ngai-co-pho-giam-doc-moi-2024010412034059.htm

XEM THÊM