2 trung tâm, 3 đô thị, 4 hành lang… trong chiến lược mới của Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, quy hoạch Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 định hình không gian,phát triển thể hiện qua cấu trúc: 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực.

Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột “kinh tế – xã hội – môi trường”, đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển”. Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn;

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc: 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực.

Trong đó, 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, gồm: Trung tâm Lọc, hóa dầu và Năng lượng quốc gia, Trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng động lực miền Trung tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển – đảo.

Đây được xem là cấu trúc của sự phát triển cân bằng, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực miền núi, trung du, duyên hải và hải đảo, giữa đô thị và nông thôn, sẽ nâng cao được vai trò, tầm quan trọng, bổ sung lẫn nhau giữa các ngành kinh tế, giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; lấy phát triển công nghiệp làm động lực để tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ.

Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi khởi công dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi có tổng chiều dài tuyến là 26,88km. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 3.500 tỷ đồng và thời gian thực hiện năm là 2022-2027.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục dọc giao thông quan trọng của tỉnh kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến thành phố Quảng Ngãi và các địa phương phía nam. Đồng thời, tạo thành hành lang phát triển kinh tế chủ đạo, làm động lực để thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía đông của các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi.

Trường Tân

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/2-trung-tam-3-do-thi-4-hanh-lang-trong-chien-luoc-moi-cua-quang-ngai-20180504224293173.htm

XEM THÊM